نگرانی از محدودیت‌های زنان افغان

نگرانی از محدودیت‌های زنان افغان

نگرانی از محدودیت‌ها زنان افغان کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل به کابل خواهد آمد ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق
فرمانده‌ نظامی جدید و رقابت سیاسی در پاکستان

فرمانده‌ نظامی جدید و رقابت سیاسی در پاکستان

در ۲۹ نوامبر، سید عاصم منیر، ریاست ستاد ارتش، بالاترین پست در ارتش پاکستان را به عهده گرفت و دوران