در دفاع از روابط انسانیِ سکس‌زدوده

در دفاع از روابط انسانیِ سکس‌زدوده

 نویسنده : سرکارخانم صابره «اعتبار» دکترای فلسفه و جامعه‌شناسی نگاهی هستی شناختی به جایگاه زنانگی و مردانگی در منِ انسانی،
دوستم اگر نشست استانبول نتیجه ندهد می‌جنگیم

دوستم اگر نشست استانبول نتیجه ندهد می‌جنگیم

معاون نخست پیشین ریاست جمهوری هشدار داده است که اگر نشست استانبول نتیجه ندهد، می‌جنگیم. روزنامه سیاه وسفید: مارشال عبدالرشید