بنت: طالبان پنجاه فرمان زن‌ستیزانه صادر کرده اند

بنت: طالبان پنجاه فرمان زن‌ستیزانه صادر کرده اند

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی درباره‌ی وضعیت زنان و دختران در این
کیستی و چیستی جشن سال نو

کیستی و چیستی جشن سال نو

جشن سال نو ما این جشن باستانی و کهن را از نیاکان پیشین خودمان به ارث برده‌ایم، این جشن با