در دفاع از روابط انسانیِ سکس‌زدوده

در دفاع از روابط انسانیِ سکس‌زدوده

 نویسنده : سرکارخانم صابره «اعتبار» دکترای فلسفه و جامعه‌شناسی نگاهی هستی شناختی به جایگاه زنانگی و مردانگی در منِ انسانی،
معصومه محمدی: لطفا به پرونده سیزده ساله ام رسیدگی کنید

معصومه محمدی: لطفا به پرونده سیزده ساله ام رسیدگی کنید

یک خانم مهاجر افغان که بیش از سیزده سال است خودش را ثبت دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه کرده