دختران هرات بهشت می‌روند به شرطِ در لب تنور هم حجاب کنند!

دختران هرات بهشت می‌روند به شرطِ در لب تنور هم حجاب کنند!

دختران هرات بهشت می روند به شرطِ در لب تنور هم حجاب کنند! «طنز سیاسی» ابو الاسود، رییس دانش گاه
شورای اروپا و کشورهای آسیای مرکزی  خواهان ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند

شورای اروپا و کشورهای آسیای مرکزی خواهان ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند

سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای اروپا در پایان دومین نشست‌ منطقه‌ای‌شان در قیرقیزستان، در یک بیانیه‌ی مشترک بر اهمیت