سازمان‌های حقوق بشری خواهان بحث در باره زنان افغانستان شدند

سازمان‌های حقوق بشری خواهان بحث در باره زنان افغانستان شدند

دیدبان حقوق بشر و ۲۴ سازمان دیگر حقوق بشری ، خواهان بحث های جدی در پیوند با «بحران حقوق زنان
دروازه‌های نمایندگی مرکز آموزش زبان مسلم پلمب گردید

دروازه‌های نمایندگی مرکز آموزش زبان مسلم پلمب گردید

بزرگترین مرکز آموزشگاه زبان انگلیسی در کابل مسلم تأیید می‌کند که نیروهای طالبان دروازه نمایندگی‌های این آموزشگاه را در خیرخانه