سازمان‌های حقوق بشری خواهان بحث در باره زنان افغانستان شدند

سازمان‌های حقوق بشری خواهان بحث در باره زنان افغانستان شدند

دیدبان حقوق بشر و ۲۴ سازمان دیگر حقوق بشری ، خواهان بحث های جدی در پیوند با «بحران حقوق زنان
تئوری توطئه چگونه خنگ مان می‌سازد؟

تئوری توطئه چگونه خنگ مان می‌سازد؟

گروهی مخفی متشکل از بازیگران سرشناس هالیوود و نخبگان سیاسی دموکرات (بنا به اقوال) کودکان خردسال را در مکان‌های مختلف