بنت: طالبان پنجاه فرمان زن‌ستیزانه صادر کرده اند

بنت: طالبان پنجاه فرمان زن‌ستیزانه صادر کرده اند

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی درباره‌ی وضعیت زنان و دختران در این
و از آن‌‏سوی آمو در حوالی شعرِ ده شاعر تاجیک

و از آن‌‏سوی آمو در حوالی شعرِ ده شاعر تاجیک

مقدمه زندگی هیچ ملتی جدا از ادبیات نیست. ادبیات به عنوان غذای روح و صیقل دهنده‏‌ی روان آدمی است؛ بنابراین،