پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

اشراف هدا

خواستگاری فیس بوکی یک دختر از یک پسر

۲۳ دلو ۱۳۹۸

هدا خموش شاعر نام آشنای کشور ، از رفیع جسور خواسته است تا با او ازدواج کند. او این متن . را در صفحه فیسبوک خود نوشته است !

با گذاشتن این متن و این پیشنهاد قلبم دارد به شدت میزند واشکم بی امان جاریست ممکن من رد بشوم و ممکن من پزیرفته ولی دارم فریادش میزنم.
زنان نيز مانند مردان حق انتخاب همسر را دارند.
جامعه‌ای که قوانین، عرف و ساختارهایش را مردان طراحی کرده‌اند، پیشنهاد ازدواج حق انحصاری مرد پنداشته می‌شود. این حق مشروع از زنان سلب شده است. زنان نيز حق دارند كه اين ساختار را تكان دهند.