پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

اشراف صابره

صابره «اعتبار» کیست ؟

۱۹ دلو ۱۳۹۸

لیسانسم را از دانشگاه کابل با درجه ی ممتاز، در رشته ی فلسفه و جامعه شناسی گرفتم، همزمان به کارهای فرهنگی و علمی مشغول بودم، بعد برای ادامه ی تحصیل ایران آمدم ماستری ام را در جامعه شناسی گرفته ام عنوان پایان نامه ام “تحلیل گفتمان وضعیت پسا استعماری زنان در دو دهه ی اخیر افغانستان بود” که قرار است با کمی اضافات و اصلاحات به زودی به کتاب تبدیل شود.
این پایان نامه بلندترین نمره را در دانشکده جامعه شناسی دانشگاه گرفت بعد خود دانشگاه پیشنهاد داد که دکترا را هم ادامه دهم و بورسیه شدم . فعلا مشغول تحصیل در این مقطع ام. برای وضعیت اندیشه، دانشگاه و هویت در افغانستان نگرانم و بعد از پایان تحصیل به افغانستان بر می گردم و امیدوارم شمعی باشم در تاریکی وطن .

!!من‌بعد نوشته‌هایم را در روزنامه «سیاه وسفید» بخوانید !