پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

معلمین

یونسیف دو ماه معاش معلمین را تا هفته‌ی آینده پرداخت می‌کند

۲۹ حمل ۱۴۰۱

 وزارت معارف می‌گوید، براساس تفاهم این وزارت با صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل «یونیسف»، قرار است این سازمان تا هفته‌ی آینده معاش دو ماه تمام آموزگاران را بپردازد.

طبق خبرنامه‌ی این وزارت که امروز (دوشنبه، ۲۹ حمل) منتشر شده، معاش ۹۴ درصد از آموزگاران که حساب بانکی دارند، از طریق بانک پرداخت خواهد شد.

همچنین وزارت معارف گفته است که معاش شش درصد دیگر از طریق معتمد پرداخت می‌شود.

طبق تفاهم وزارت معارف با یونیسف، برای هر آموزگار بابت دو ماه ۲۰۰ دالر پرداخت خواهد شد.

وزارت معارف گفته است که پرداخت معاشات آموزگاران بر اساس آخرین داده‌های جمع‌آوری شده توسط ریاست مالی و حسابی این وزارت انجام می‌شود و در این ارقام، معلمان خیالی حذف شده‌اند.

پیش از این هم یونیسف چندین ماه معاش آموزگاران را پرداخته است. این نهاد هدف از این کار را دسترسی کودکان به‌ویژه دختران به آموزش می‌خواند. این در حالی است که دختران بالاتر صنف ششم تاکنون از مکتب محروم هستند.