talkwalker

هشتگ «نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید» در یک قدمی چهارمیلیونی شدن

۱۳ میزان ۱۴۰۱

آمار‌سنجی شرکت تاک‌واکر، که شبکه‌های اجتماعی را مانیتور و تحلیل می کند نشان می‌دهد که هشتگ«نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید»، از مرز سه‌میلیون و شش‌صدهزار توییت گذشته‌است.

روز جمعه، هشت میزان سال جاری، مردان انتحاری بر مرکز آموزشگاه «کاج» در دشت برچی حمله کردند و 54 دانش‌آموز عمدتا دختر را کشتند و ده‌ها دانشجوی دیگر را زخمی ساختند.

پس از آن کارزار توییتری با هشتک «نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید» در پلتفرم توییتر آغاز شد که با استقبال جهانی به ویژه کشورهای همسایه قرار گرفت.

مسئولیت این حمله را تا کنون هیچ گروهی بعهده نگرفته است.