پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

اشراف محقق و کرزی 1

آیا پیام خلیل‌زاد، درخانه‌ی استاد محقق به‌دوستان رسید؟

۲۰ قوس ۱۳۹۸

در خانه‌ی استاد محقق چه‌گذشت؟

نویسنده: رضا مِه‌سا

از الزامات التهابی‌شدنِ وضعیت، ترافیکِ سنگینِ سیاسیونِ رده‌اول، پشت دروازه‌ خانه‌های دانه‌درشت‌هایِ شان است.

دیشب؛ خانه‌ی استاد محقق، پاطوقِ مخالفین سیاسیِ دولت، چه در امر انتخابات و چه در موضوع صلح بود. با جدی‌شدن گپ وگفتِ صلح، بحث انتخابات، اتومات سر از یک سبوتاژ وسیع و کارشکنی همه‌جانبه‌ی داخلی بیرون می کند. دفتر سیاسی طالبان در قطر، تقریبا تمام صورت مسئله‌ی منازعه با آمریکا را بسته و سخن‌گوی این دفتر از مختومه‌شدن پرونده‌ی جنگ طالبان با امریکا خبرداده است و هردوجناح درگیر جنگ در یک قدمی امضای توافقنامه‌ی صلح تا شروع سال نو میلادی قرار دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که متن این توافق‌نامه دراختیار دهلیِ‌نو و تهران نیز قرارداده شده است تا دخل و تصرفاتِ منافع کلان این دوکشور در افغانستان در آن از جانب هند وایران لحاظ شود.

. اما آن توافق، این آشفتگی‌را در اردوگاه سیاسیون داخلی ایجاد کرده است که توافق طالبان با آمریکا این گروه را تبدیل به رکن بلامنازعه‌ی قدرت سیاسی و دیپلماسی در افغانستان خواهد کرد و تاثیرگزاری سیاسیِ جریان‌های متخاصمِ داخلی را درساختار سیاسی آینده‌ی افغانستان خیلی محدود می سازد. طالبان با توپ صلح در میدان انتخاباتِ افغانستان خوب بازی کردند و حالا تلاش دارند با یک توافقِ خوب با آمریکا در بحث انتخابات نیز هتریک خودشان را داشته باشند. این موضوع سیاسیون داخلی را وارخطا کرده است و کرزی همان کاتالیزورِ روزهای سختِ کاخِ سفید، که در کمینِ التهابی شدن اوضاع خفته بود، حالا در صدد نُرمالیزه کردنِ وضعیت برآمده است.

کرزی؛ با دیپلماسی قند وقمچین وداشتن یک نقشه‌ی راه زیربغل، دیشب وارد خانه‌ی استاد محقق، یکی از آدرس‌های‌که قسما می‌تواند در بسیج مردم له یا علیه اعلان نتایج ابتدایی انتخابات نقش بازی کند رفت وپیام زلمی خلیل‌زاد را به مجموعه‌ی ثبات وهم‌گرایی رساند که محتوی این پیام  در قدم نخست صلح با طالبان را تشکیل می‌داد و دیکته شده بود که صلح هم برای امریکا و هم برای دوستان خارجی افغانستان در اولویت امر قرار دارد بعد اعلان نتایج انتخابات به زودی به نفع تیم دولت‌ساز و دوری از هرج و مرج احتمالی است.

  چون یک اجماع بین المللی به حمایت ایرانی‌ها وهندی‌ها پشت آن توافقِ صلح و این اعلان نتایج خوابیده است. کرزی به خانه‌ی استاد محقق رفت تا برای مخالفین سیاسی دولت خط بدهد که صلح امریکا با طالبان نهایی شده است و دولت نیز برای زدن آخرین برگ برنده خویش در میدان  انتخابات که همانا کارت ضد قانونی و مصادره کردن نتایج به نفع دولت ساز است آماده می شود و اگر انتخابات به بحران برده شود گزینه های دستگیری سران ثبات نیز روی میز است و به این نقشه راه دوستان خارجی نیز چراغ سبز نشان داده اند.

برآیند پیام خلیلزاد این است‌که : به‌زودی دولتی در کابل روی کار می‌آید و جای‌گاه و پای‌گاه مخالفین سیاسی در آن لحاظ می‌گردد و این دولت آماده‌ می شود برای چانه‌زنی‌های صلح داخلی با طالبان، ماهیت این دولت تقریبن ماهیتِ یک دولتِ عبوریِ دوساله‌را خواهد داشت.

نوت: آنچه دربالا خواندید!!! نظر نویسنده‌ی متن است؛ روزنامه‌ی «سیاه وسفید» درقبال این نوشته، هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.