پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

حجاب

دختران هرات بهشت می‌روند به شرطِ در لب تنور هم حجاب کنند!

۱۷ حمل ۱۴۰۲

دختران هرات بهشت می روند به شرطِ در لب تنور هم حجاب کنند!

«طنز سیاسی»

ابو الاسود، رییس دانش گاه هرات، خطاب به مردم هرات : ما بخاطر رضای خدا به دختران باز مانده از تحصیل، نقاب های سیاه توضیع می کنیم، تا بتوانند از «جنیات» هم خود را پنهان کنند. در اول ، من تضمین می کنم دختران افغان ستان بدون حساب وکتاب به «اعراف» برده می شوند واگر در لب تنور وکنج خانه شان هم حجاب سیاه بپوشند یا چادری به جان کنند ، مستقیم به «بهشت » برده می شوند.

نویسنده : شیون شرق

ابوالجراد، نماینده مردم هرات: دختران ما از تحصیل مانده اند اول به ما بگو چی وقت دانش گاها بروی دختران باز می شود ، قصه ی بهشت بعد تر بگو؟

ابوالسود، رییس دانش گاه: ای مرد بد بخت ! تو مرتکب کفر شدی ، سخنت بوی کفر می دهد. شکر بکش همین قدر هم کرده ام که دختران تان به اعراف بروند وگر نه سال ها شده دختران فلسطین جهاد می کنند، اعراف را مانده از «پل سراط » هم کسی تضمین شان نکرده که سلامت رد شوند . گپ دوم این که چادر سیاه ، چادر حورهای بهشتی است ، دختران شما مست باشد که چادر حورهای بهشتی را به سر می کشند. گپ دیگر این که ، ما ثواب تفنگ های مان را به چادری های زن های شما نمی بخشیم ، اصلن قیمت چادری ها زیاد تراست.

ام القرار، معلمه مکتب هرات: ماهم زن استیم چادری نکردیم مگم کافر شدیم ، چی ازمان کم شد وهرچیز به چادر سیاه ربط ندارد ؟! از بهشت نگو ،از درس بگو؟

ابولاسود، رییس دانش گاه: قیافه ات مثل فاحشه هاست ،که گفت تو در مجلس عامه بیا ؟ همیالی صد چشم به پستانت دوخته است.

ام القرار، معلمه مکتب هراب: چه بد مردمی هستید ، به شرم چرند نگو!

ابولاسود( به بادیگارد ها) :هله سخت با تناب این لکاته را ببندید و سنگ سارش نمایید- این توهین به مقدسات اسلامی نمود ، مگر نمی فهمد چادری مقدس است .

ابوالجراد، نماینده مردم هرات: به پاس آبروی کلی مردم هرات رهایش کنید، گپ گپ شماست ،اصلن ما بد کنیم خلاف سخن شما، سخن بگوییم، شما سربازان خداهستید!

ابوالاسود: آفرین! تازه فهمیدی ، برو به دختران ده ودشت هم بگو الشیخ ابوالاسود ، مجاهد بزرگ وشلاق بدست پیش خدا عذر کرده که دختران هرات به بهشت بروند ، خداهم گفته درست است به شرطی که ازخانه بیرون نبرایند ودر لب تنور حجاب کنند.

دانشگاه کابل پهباد سریع از جگر ماهی ساخت است.

دانش گاه بین المللی کابل ، تولید کننده دانش جویان رشته های پشم شناسی و ریش شناسی اعلان نموده ست، از پاهای باریکِ دانش جویان این دانش گاه ، پهبادی ساخته ست که در یک دو دقیقه توان تخریب سلمانی های «کوته سنگی» و« کارته سخی» و«چار سوی دانش گاه» را دارد. سیر حرکی پهباد چنان تند است که در اسرع الوقت می تواند ، قیچی وماشین های پشم وریش را از سلمانی های موصوف به سرقت برد، تا دیگر سلمانی به مسلمانی تبدیل شود و سلمان به چوچه مسلمان.

ابو الجراد، رییس دانش کده شرعیات یا مرکز ریش پرستان ، گفته است: شش سال پیش ملا عزراییل به خوابش آمده بود وگفته بود تو رییس مرکزی می شوی سال هاست بدست بی دین ها افتیده است ، تو هستی پشم را فرض می کنی وبهشت را بخود می گیری . حال این پهباد نشانه ی بهشت رفتن من است و اصلن این پهباد از جگر ماهی ساخته شده است ولی چشم های ما خراب می بیند که می گوییم از پاهای دانش جویان ساخته شده است. و بسیاری دانش جویان ما دختر است ، از دختر فرشته ها بدشان می آید واین گپ ومپ درست نیست ، هرکس این گپ را می گوید «بَد کِه کَنه»

ِبه نقل از سپوژمی گل، نان خشک خوری نامدار این دانش گاه:« پهباد با تلاش های شبانه روزی دانش آموزان رشته های بروت شناسی ، دختر خانه نشینی و مکتب بنده دی ورشته ی تفنگ رنگارنگه دی ،ساخته شده ست.»

این پهباد تازه اختراع شده دانش گاه « گِیر» ندارد . زانش گاه کابل در اعلامیه ی گفته ست : قدرتِ غولِ امپراتور شمال( استاد عطا) از ازبکستان هم زایش گاه مارا آرام نمی گزارد وبه همی خاطر پهباد گِیر ندارد ، وهم چنان استاد عطا «بی گِیر» ا ست، و پهباد با الهام از وجود امپراطور بی گیر ، ساخته شده ، با این حال، ما را هنوز قدرتِ استاد «بی گیر» تهدید می کند.

وزارت دانش گاه های عالی کشور، در رابطه به اختراع دانش گاه کابل ، گفته ست : جمپُن های این پهباد قوی ست وهیچ خراب نمی شود ؛ چون که از جمپُن های نامعلوم ومجهول‌ِ ملا هیبت الله ، گرفته شده ست‌ .

اتحادیه ملاهای دانش گاه ، نیز اختراع پهباد را «معجزه الهی» خوانده و در بیانیه ی افزوده ست: ای مردمِ از خدا دور شده ی افغان ستان ،سه شب «نماز شکرانه» بخوانید، که پهباد الهی کشف شده ست ؛ این پهباد سلمانی خانه های «کوته سنگی» و قیچی فروشی های «کارته سخی» را به آتش خواهد کشید ، تا دیگر جیب بچه ها بی پول وکم پیسه نشود؛ بگزارند سرمایه دار شوند وکشور از فقر براید.

دانش گاه کابل ( شعبه مادینه ها- دختران نقاب پوش) در هشداریه ی به مناسبت اختراع پهباد ، اعلان نموده ست: دانش جویان مادینه دانش گاه با استفاده از تکنالوژی امیر حکمتیار، مجاهد کبیر، پهبادی می سازند که در سه چار دقیقه قدرت دزدیدن قیچی های سلمانی خانه ها و فریب دادن بی ریش هارا دارد.
شعبه مادینه های نقاب پوش دانش گاه، به این مناسبت گفته است : دی روز قادر شدیم از قصر امپراتور شمال ، کاسه وغوری به سرقت بریم، در ساخت پهباد ازان ها استفاده می شود .

هم چنان گفته شده ست ، بال های پهباد باالهام از بال های اشرف غنی ساخته شده ست؛ درین صورت پهباد قادر است در یک ساعت از افغان ستان به امریکا پرواز کند وبه کمک مهاجرین افغان ستانی دران جا برسد.