سرباز امریکایی 1

خسارات وارده به افغانستان توسط نیروهای آمریکایی

۱۷ ثور ۱۴۰۱

خسارات وارده به افغانستان توسط نیروهای آمریکایی

ایالات متحده که در سال 2000 به افغانستان حمله کرد، آن را تهاجم تلقی نکرد، بلکه آن را یک عملیات نظامی برای امنیت و ثبات بین المللی دانست که برای ریشه کن کردن تروریسم انجام داده بود. در تروریسم جهانی به منظور هموار کردن راه برای مداخله آمریکا در سایر نقاط جهان و همچنین گسترش ترس از جنگ در بین ملت های جهان، جهان تجارت تسلیحاتی را نیز با دیگر کشورها انجام می دهد که نمونه خوبی است. از جمله بحران بین یمن و عربستان است که مقادیر زیادی سلاح به عربستان فروخته است.
خسارات ناشی از جنایات جنگی ارتش آمریکا در افغانستان به افغانستان منتقل شده و هرگز جبران ناپذیر نیست.
اول، خسارات شخصی وارد شده به افغانستان توسط نیروهای آمریکایی: مردم افغانستان بهای جنگ 20 ساله در ایالات متحده را پرداختند. مردم اینجا برای اجرای سیاست خارجی ایالات متحده، چه در طرف های متخاصم، چه افغان ها و چه غیرنظامیان، علاوه بر طرف های متخاصم، فداکاری کرده اند و غیرنظامیان در این جنگ 20 ساله به شدت آسیب دیده اند.
صدمات وارده به غیرنظامیان جبران ناپذیر است اما قربانیان مرتکب کشتارهای دسته جمعی و قتل عمدی شده اند که با هیچ معیاری برای امنیت غیرنظامیان مطابقت نداشته و بمباران های بی رویه اغلب منجر به تلفات غیرنظامیان شده است.ذکر نمونه هایی از این بمباران های بی رویه ضربه ای تاریخی به افغانستان است. مردم به دلیل اینکه چنین بمباران های بی رویه جنایات جنگی باید دوباره مسیریابی شوند و آمار دقیق تلفات باید منتشر شود.دلایل کمی ذکر همه آنها را غیرممکن می کند و گزارش برخی از آنها اساساً سرپوشی بر جنایات جنگی آمریکا است. از لحاظ تاریخی یک بلای بزرگ بوده است. آسیب های شخصی را به دسته های زیر تقسیم کنید:
الف- تلفات غیرنظامی: گاهی کشته شدن عمدی یا ناخواسته یا مستی غیرنظامیانی که در مکان های مختلف بمباران شده اند. تجمعات بزرگ، مغازه ها مورد حملاتی مانند بمب گذاری عروسی قرار گرفته اند. کشتار، شلیک به خودروهای غیرنظامی و حتی هدف قرار دادن مدارس دینی، مانند بمباران. یک مدرسه در ولسوالی امام صائب کندز.