گدایی

جمع‌آوری هزاران گدا از سطح شهر کابل

۰۱ عقرب ۱۴۰۱

کمیته جمع‌آوری گداهای امارت اسلامی طالبان می گوید  که تا ۲۸ میزان سال جاری، ۱۳ هزار و ۳۵۰ گدا را از سطح شهر کابل جمع‌آوری کرده‌اند.

دفتر مطبوعاتی معاون رئیس‌الوزرای طالبان گفته در میان گداهای جمع‌آوری شده ۸۶۷۰ زن، ۳۴۶۱ کودک و ۱۲۱۹مرد است.

ملاخیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان پیشتر گفته بود جمع‌آوری گداها بزرگ‌ترین‌ دستاوردشان است.

رهبری این کمیته را ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا بر عهده دارد.

گفته می‌شود این  گداها بایومتریک می‌شوند و اگر دوباره گدایی کنند، زندانی می‌شوند