پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

خبر نگاران

تجمع اعتراضی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران بخاطر عدم رسیدگی به مشکلات شان

۲۲ حوت ۱۴۰۲

  شماری از  خبرنگاران افغان که بعد از سقوط جمهوریت به ایران متواری شده اند از عدم رسیدگی به درخواست هایشان از سوی نهادهای حامی رسانه‌ها شکایت دارند. آنان که بیش از سه سال است که با مشکلات بیشمار در کشور ایران بسر می‌برند، مدعی اند که تاکنون هیچ نهاد بین المللی حمایت از خبرنگاران به مشکلات آنان رسیده گی نکرده است.

این خبرنگاران در نشست امروز که از سوی شاخه فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران در شهر تهران، کشور ایران تدویر گردیده بود از سازمان‌های بین المللی خواستار کمک فوری شده اند.

امید پویا مسول خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران و یکتن از اشتراک کنندگان این نشست می‌گوید: نزدیک به سه سال است که ما در بن بست و بی سرنوشتی قرار داریم و پس از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان زندگی ما دگرگون و نامنظم شده و یگانه خواسته ما این است که منحیت بشر با ما همکاری صورت گیرد تا در یک مکان امن به زندگی ادامه دهیم. زندگی خبرنگاران در ایران با فراز نشیب های بسیاری روبرو است و هر لحظه با معضل دیپورت شدن قرار دارند با این حال کسی فریاد خبرنگاران را نمیشنود و آنها را به باد فراموشی سپرده است. مرضیه یوسفی یکتن از اشتراک کنندگان دیگر این برنامه می‌گوید: هر چند تاکنون به شکل مکرر از نهادهای حامی رسانه‌ها برای بیرون رفت از این معضل یاری طلبیده اما هیچ نهادی به درخواست آنان لبیک نگفته است. به گفته آنان بسیاری از خبرنگاران در ایران در بی سرنوشتی مطلق بسر می‌برند و تا کنون هر وعده ای که از سوی نهادهای حامی خبرنگاران شده جامعه عمل نپوشیده است.

خبرنگاران مقیم ایران از این وضعیت به شدت شاکی بوده و می‌گویند: نهادهای حامی خبرنگاران باید هرچه زودتر به درخواست آنان رسیدگی کنند تا از این وضعیت بغرنج رهایی یافته و در امنیت و آرامش زندگی کنند. اشتراک کنندگان در این نشست می‌گویند که خبرنگاران افغان در ایران با مشکلات فراوانی از جمله بی سرنوشتی، وضعیت رقتبار اقتصادی، نبود فعالیت‌های قانونمند حرفوی و غیره مواجه اند که نیاز به حمایت جامعه بین المللی دارند. پس از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان بسیاری از مردم از ترس جان خود سیل آسا به کشورهای همسایه آواره شد که در این میان آسیب پذیرین قشر را خبرنگاران و فعالان حقوق انسانی تشکیل می‌دهد.

زهرا نظیفه عزیزی خبرنگار افغان ‌ در پایان این تجمع اعتراضی متن قطعنامه را به خوانش گرفت، خبرنگاران با صدور قطعنامه‌ای که در آن چالش های فراروی این قشر آسیب‌پذیر درج شده بود خواستار رسیدگی فوری به مشکلات شان از سوی نهادهای حامی رسانه‌ها شده است.