پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

تریاک

تخریب چهارهزار هکتار زمین کوکنار، در مرکز و ولایات کشور

۱۸ ثور ۱۴۰۲

 علی احمد جلالی طی سیمنار «جلوگیری از کشت خشخاش »گفت: اداره مرکزی مبارزه با کشت خشخاش این کشور در سال جاری تنها توانسته حدود چهار هزار هکتار از کشتزارهای خشخاش را در سرتاسر کشور از بین ببرند

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که تاکنون ۴هزار هکتار کشت‌زار کوکنار در کشور تخریب شده است.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که روند تخریب کشت‌زارهای کوکنار هم اکنون در پنج ولایت جریان دارد.

آقای احمدی گفت: «در مرکز و ولایت‌های کشور در حدود ۴ هزار هکتار زمین از کشت مواد مخدر پاک‌سازی شده است.»

همزمان با این، فرماندهی امنیه کابل آمار می‌دهد که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، بیش از یک‌هزار تن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «در کابل ۱۰۰۰ مظنون بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شده‌اند. اینان کسانی بودند که مواد مخدر را قاچاق و می‌فروختند.»

معنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌افزاید که بربنیاد بررسی سال‌های گذشته، سه‌ونیم تا چهار میلیون معتاد در سراسر کشور وجود دارند و وزارت داخله به تازگی سروی جدید در این باره را آغاز کرده است.

سال گذشته رهبری حکومت طالبان با صدور فتوایی حرمت کشت کوکنار را در افغانستان حرام اعلان کرد و لی دیده می‌شود که دهاقین همچنان دست از کشت و پرورش تریاک برنداشته‌اند.

حکومت پیشین نیز در امر مبارزه با تولید، کشت و قاچاق تریاک در افغانستان ناکام بود. 

رخشانه شفایی