کابل قشنگ

جلوگیری از وقوع دو انفجار در کابل

۱۲ دلو ۱۳۹۹

وزارت دفاع می‌گوید که از وقوع دو انفجار در ولسوالی های موسهی و سروبی کابل جلوگیری شده است.

روزنامه سیاه و سفید:

 این وزارت امروز یکشنبه (12 سرطان) در یک خبرنامه گفته است، 1 حلقه ماین بشکه‌یی که توسط طالبان در قریه «سید خیل» ولسوالی موسهی و 1 ماین در «تپه خان» ولسوالی سروبی ولایت کابل جابجا گردیده بود، توسط نیروهای فرقه 111 کابل کشف و انفجار داده شد و از 2 رویداد مرگبار تروریستی جلوگیری گردید.