پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

اردوی قشنگ

درد زایمان افغانستان جدید

۰۶ جدی ۱۳۹۹
کارت‌های برنده‌ی بازی
از رُخ‌نمای فیسبوکیِ رضا مِه‌سا
دولت؛ با کارتِ (هرج و مرج خلاق)، بازی می‌کند و طالب با دکترین (قند و قمچین)، هر دو به دنبال وقت‌کشی بیشتر هستند.
امریکا با استراتیژی (پولیسِ خوب پولیسِ بد) بازی می‌کند و به دنبال ضربه‌ی‌فنی‌کردن امارتی‌ها و جمهوریتی‌ها با دکترین (قورباغه‌)است.
مخلص کلام اینکه: برآیندِ نشستِ دوحه، عُمق راهبردی (شُوک و بُهت) خواهد بود.
نوت: کشور؛ آبستنِ یک‌تحولِ تازه است. آن‌چه‌جریان دارد ناشی، از دردِ زایمان است.