پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

اشراف ربات گارسون

ربات گارسون‌ها در پی شکار نان شاگردان هوتلی در کابل

۲۱ دلو ۱۳۹۸

صاحب یکی از رستورانت های کابل در یک اقدام بی پشینه برای اولین از یک ربات به عنوان گارسون در رستورانتش استفاده کرده است . 

روزنامه سیاه وسفید:

 محمد رفیع شیرزاد، مسئول این رستورانت می گوید که بعضی از خانواده‌ها قیدگیربودند و نمی‌خواستند که گارسون‌های پسر باشند، و برای شان سرویس کنند، به همین دلیل از ربات استفاده می‌کند.

او افزود: تاکنون هیچ کارمند رستورانت را بخاطر ربات از کار برکنار نکرده است، بلکه این ربات به خاطر نوآوری و بازاریابی آورده شده است.

این در حالی است که نزدیک به 9 میلیون نفردر افغانستان بیکار می‌باشند، استفاده از ربات به عنوان گارسون، نگرانی‌های را نیز ایجاد کرده است.