پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

اشراف کاخ سفید

شروع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ـ کاخ‌سفید چهارهزارعسکر امریکایی‌را از کشور بیرون می‌کند

۲۴ قوس ۱۳۹۸

کاخ سفید در نظر دارد، خروج چهار هزار سرباز امریکایی را از افغانستان، در اوایل هفتۀ آیندۀ اعلام کند.

سه تن از مقامات کنونی و پیشین حکومت امریکا، این مطلب را به شبکۀ خبری “ان بی سی” امریکا بیان داشته اند، اما نگفته اند که چه زمانی خروج این سربازان آغاز می شود.

در حال حاضر، شمار سربازان امریکایی در افغانستان بین ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر می رسد.

این مقامات که نامی از آنان برده نشده است، خروج سربازان امریکایی را از افغانستان، مرحله وار توصیف کرده گفته اند که طی چند ماه صورت خواهد گرفت.

براساس گفته های دو تن از این مقامات امریکایی، خروج سربازان به دو گونه صورت می گیرد: یکی خروج برخی از سربازان قبل از تکمیل دورۀ خدمات شان در افغانستان و دوم، شماری از کسانیکه خارج می شوند، سربازان تازه تنفس جایگزین آنان نخواهد شد.

با خروج این چهار هزار سرباز، رقم نظامیان امریکایی در افغانستان بین هشت تا نُه هزار خواهد شد که به گفتۀ یک مقام پیشین امریکا به شبکۀ ان بی سی، “این اقدام شمار سربازان امریکایی را به حد اقل می رساند که باید در افغانستان نگهدارید تا مذاکرات با اعتباری با گروه طالبان داشته باشید.”

اما اعلامیه ای نیروهای امریکایی در افغانستان حاکیست که تا هنوز دستور کاهش سربازان در افغانستان به آنان مواصلت نکرده است.