پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

شمشیر

شمشیر میدان جنگ علیپور میز صلح

۱۱ حمل ۱۴۰۰

رئیس پیشین سازمان جوانان افغانستان نوشته است، که اگر فرمانده جبهه مقاومت برای عدالت همگون طالب است؛ پس او را به نشست ترکیه دعوت کنید نه میدان .جنگ

لطیف پدرام در صفحه فیسبوکش به نقل از فرید احمد مزدک رئیس پیشین سازمان جوانان، عضو کمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق افغانستان و معاون پیشین حزب وطن در زمان دکتورمحمد نجیب‌الله نوشته است: جناب فریدمزدک بر اصل گپ انگشت گذارده است؛ فصیح و بلیغ.
مزدک نوشته است، که اگر علیپور همگون طالب است؛پس او را به نشست ترکیه دعوت کنید نه میدان جنگ!
او افزوده است، که علیپور واکنش در برابر استبداد،نابرابری وزیاده خواهی قومی ــ هویتی است. تداوم استبداد ونابرابری؛تداوم ظهور علیپور های بیشتر خواهد بود. تاجیکان،اوزبیک ها،ترکمن ها و دیگر ستم کشان همچنان چشم به راه علیپور های خودشان خواهند بود.

در پایان پیام او آمده است، که طرفداران جمهوری قومی باید بدانند که بقای جغرافیای به نام افغانستان تنها با برابری افراد و قوم ها،بابرنامه های واقعبینانه،فقر زدایی و رفاه مردم ممکن است.

یادآوری می کنیم، که فرمانده علیپور پس از یورش کوچی ها و طالبان بر مناطق هزاره نشین به ویژه بهسود با جمعی دست به تشکیل جبهه مقاومت برای عدالت زد، که تا از یورش طالبان بر این منطقه ها جلوگیری کنند. اما پس از جان باختن بیش از 11 تن از سوی نیروهای دولتی در بهسود به فرماندهی الله داد فدایی فرمانده امنیت میدان وردک، تنش ها میان نیروهای مردمی و نیروهای دولتی افزایش پیدا کرد و پس از فرو افتادن چرخبال نیروهای دولتی و جان باختن 9 تن پیلوتان و دیگر سرنشینان این چرخبال، دولت دست به یکسری عملیات های گسترده و بمباری در منطقه بهسود برای دستگیری و سرکوب فرمانده علیپور زد.