پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

اشراف غنی تماس

غنی: هیچ قدرتی قادر به معامله با نیروهای امنیتی ما نیست

۰۸ میزان ۱۳۹۹

محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور در سخنانی ابراز داشت که هیچ کسی با ارزش‌های جمهوریت و نیروهای امنیتی و دفاعی، معامله کرده نمی‌تواند.

:روزنامه سیاه و سفید

به گزارش اسپوتنیک، به نقل ازدفتر مطبوعاتی ارگ، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور با روئسا و اعضای کمیسیون‎های امور دفاعی، تمامیت ارضی و امنیت داخلی مجلس نمایندگان در ارگ دیدار کرد.

رئیس‌ جمهور ضمن خوش آمدید به روئسا و اعضای کمیسیون‌های مذکور، گفت که تدارکات وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله به‌ مثابه کلید رشد زراعت و مالداری تلقی می گردد و در این راستا کار روی مرحله دوم اصلاحات، جریان دارد.

آقای غنی با ستایش از قهرمانی‌ و فداکاری نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور تأکید نموده، گفت که برای حمایت از آنان صدای واحد شورای ملی و مردم نیاز است و به خانوادهای شهدا رسیدگی بیشتر صورت خواهد گرفت.

محمداشرف غنی خاطر نشان کرد که جرگه مشورتی صلح، صبر و اخلاق بلند ملت را تمثیل کرد و موانع بر سر راه رهایی زندانیان طالب را با تدبیر هموار نمود. وی با تاکید گفت که هیچ کسی با ارزش های جمهوریت و نیروهای امنیتی و دفاعی، معامله نمی تواند.

آقای غنی تصریح کرد که مردم افغانستان از نظام کنونی به گونه قاطعانه حمایت نموده و خواهان آن هستند و همچنان ضمن حفاظت دستآوردهای نزده سال گذشته، صلح پایدار و باعزت در چارچوب قانون اساسی کشور می خواهند. وی افزود که ابعاد بحث باید وسعت پیدا کند، زیرا این قوت نظام، جمهوریت و مردم را نشان می دهد.

رئیس جمهور در اخیر سخنان گفت که ما همکاری نزدیک، همه جانبه و اساسی با شورای ملی را می خواهیم و به پیشنهادات شما از سوی نهادها و مسئولین مربوطه رسیدگی خواهد شد. وی افزود که مناسبات ما با جهان و کشورهای منطقه بر اساس منافع دوجانبه استوار است و به مدیریت آب ها نیز توجه اساسی صورت می‌گیرد.