پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

کودک همسری

فرهنگ سازی ازدواج زودهنگام، عواملی‌که بیسوادی و فقر را در جامعه افزایش میدهد

۲۶ ثور ۱۴۰۲

فرهنگ سازی ازدواج های زود هنگام، عوامل که بیسوادی و فقر را در جامعه افزایش میدهد

در جامعه های سنتی چون افغانستان که همواره با رسم و رواج های گوناگون ساخته شده است و ریشه عمیق به این دارد که نیاکان این رسم را نهاده و ما محکوم به پیروی از آن هستیم، در طول چندین سال اخیر فرهنگ های که مناسب به شرایط جامعه نبود رنگ کمتر بین مردم گرفته بود از جمله ازدواج های زود هنگام؛ دختران در طول بیست سال که افغانستان به یک پیشرفت چشم گیر در عرصه باسواد سازی زن ها از جمله دختران دست یافته بود، دختران توانسته بود در همه عرصه ها درخشندگی زیاد داشته باشد. اما با سرنگونی جمهوریت و به قدرت رسیدن دوباره طالبان دختران و زنان در یک برحه تاریک بازگشت کرده و ناامیدی های مطلق روحیه زنان را آسیب پذیر کرده است، و فرهنگ های که بدست فراموشی سپرده شده بود بازگشت کرده.
ازدواج های زودهنگام در تمام ولایت و شهر های بزرگ افزایش ۶۰ درصدی داشته و این نشان دهنده اینست که فرهنگ سواد سازی بین مردم کم رنگ شده و اکثریت مردم بخاطر نبود زمینه تحصیل و نبود شغل و درآمد ثابت خانواده ها؛ دختران خود را به ازدواج تشویق میکند‌. از آنجا که زندگی اجتماعی رابطه مستقیم با زندگی شخصی دارد اکثریت زیاد دختران خانه دار شدن را به بی سرنوشتی ترجیح میدهد.

زرمینه دختر که چهار سال دانشگاه رفته و دو سال در مکتب تدریس کرده میگوید جامعه به یک فرهنگ اشتباه روی اورده است دختران کم سن را مجبور به ازدواج میکند که هنوز به درک درست از زندگی نرسیده است. او‌ میگوید که این دختران در آینده دچار مشکلات زیاد خواهد شد و برای تربیت فرزندان خودش امادگی لازم را ندارد چون از سطح سواد درست برخوردار نیست. چنین فرهنگ های ریشه های بیسوادی و فقر را در جامعه بیشتر میکند.

صالح مرد که یک سال ازدواج کرده میگوید با دختر کم سن ازدواج کردم انتخاب خانواده بود. او میگوید که کارگر است و همسرش سن کم دارد بیشتر وقت ها به اختلاف های زیاد برمیخورد چون همسرش ۱۵ سال دارد و اکثریت رفتارهای بچگانه دارد.میگوید اگر همسرش سواد میداشت خیلی خوب میشد و میتوانست فرزندان اینده خود را درست تربیت کند.
خالد ناصر روانشناس در عرصه خانواده از اختلافات خانوادگی و مشکلات زوج های تازه ازدواج کرده میگوید که با شرایط جامعه کنونی و روحیه نامناسب و خشونت های خانوادگی افزایش یافته. اکثریت بخاطر اطلاع نداشتن و فرهنگ های نادرست دست به رفتار های نامناسب میزند.
اغا خالد می‌افزاید که فرهنگ ازدواج های زود هنگام میتواند خشنونت خانوادگی و فشار های روحیه ناشی از بی اطلاعی مردم را در جامعه افزایش بدهد.
این در حالی است که در طی بیشتر یک سال گذشت ازدواج های زودهنگام افزایش ۶۰ درصد در تمام ولایت کشور داشته است. بسته بودن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها و نبود شغل و فقر اجتماعی عوامل به حساب می‌اید که این فرهنگ در میان مردم دوباره رشد کند. اکثریت خانواده ها اقتصاد ضعیف دارد و نمیتواند نفقه همه فرزندان خود را برآورده کند.

سکینه ناصری

# روزنامه سیاه و سفید