پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

گدایی

نگرانی از محدودیت‌های زنان افغان

۱۷ جدی ۱۴۰۱

نگرانی از محدودیت‌ها زنان افغان
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل به کابل خواهد آمد
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، محدودیت‌های پسین در برابر زنان در افغانستان را نگران کننده خوانده است.
آقای ترک در یک گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفته است که برای بررسی اوضاع حقوق بشری با افغانستان سفر می کند
ولکر ترک در این باره گفته است: «افغانستان بدترین بدترین‌ها است و این بیانی است که باید برای جهان در شمال و جنوب یادآوری شود که تفکر انحرافی می‌تواند منجر به چه چیزی شود و منظور من از سرکوب زنان به گونه‌ای بی‌نظیر است ما باید در نهایت به همبستگی با زنان و دختران افغانستان عمل کنیم و باید اطمینان حاصل کنیم که این سرکوب‌ها نمی‌توانند در آینده عادی شده و به هنجار تبدیل شود.»
در همین حال، شماری از بانوان با آتش زدن عکس رهبران گروه طالبان اعتراض شان در برابر تصمیم ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان ابزار کردند

لیلا رضایی