پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

اشراف کین

کین: صلحی در کار نخواهد بود

۱۵ دلو ۱۳۹۸

معاون پیشین ستاد مشترک ارتش امریکا می‌گوید که 85 درصد مواد انفجاری که در افغانستان توسط هراس‌افگنان استفاده می‌شود از پاکستان می‌آید‌.

 جک کین، معاون پیشین ستاد مشترک ارتش امریکا در سخنرانی خود در “بنیاد میراث” گفته است که سازمان استخباراتی و ارتش پاکستان از طالبان پشتیبانی می‌کند.

به گفته‌ی او، پاکستان طالبان را در میرام‌شاه و کویته پناه‌گاه داده و از دو کارخانه‌ی مواد کیمیاوی برای تولید مواد انفجاری پشتیبانی می‌کند و 85 درصد موادهای انفجاری در افغانستان که افغان‌ها و امریکایی‌ها را می‌کشد در پاکستان ساخته می‌شود.

از سوی هم، آقای کین گفت که در مورد رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان خوش‌بین نیست.

معاون پیشین ستاد ارتش امریکا افزود؛ طالبان به این باور اند که توافق با امریکا، تعادل سیاسی و نظامی را به نفع آنهارقم می‌زنندو افزود: «طالبان نمی‌خواهند توافق سیاسی کنندَ، آنها نمی‌خواهند قدرت را به اشتراک بگذارند و در دموکراسی اشتراک کنند».

وی تاکید کرد که 85 درصد مردم افغانستان طالبان را نمی‌خواهد و اگر طالبان در انتخابات افغانستان اشتراک کنند حتا یک رای‌هم بدست نخواهند آورد.