ادبیات و هنر

نظریه‌ی دریافت و نظریه‌ی خواننده‌مدار

نظریه‌ی دریافت و نظریه‌ی خواننده‌مدار

«متون ادبی در قفسه‌های کتاب وجود ندارند؛ بلکه طی فرایندهای خواندن فقط در تجربه‌ی خواننده مادیت می‌یابند. برای وقوع ادبیات، وجود خواننده درست به اندازه‌ی وجود مولف حیاتی است». «خواننده
مکثی بر کتاب در ازدحام تنهایی

مکثی بر کتاب در ازدحام تنهایی

نویسنده: ملک آریایی عالم‌پور عالمی، شاعر شوخ طبع، شیرین‌زبان، ریزبین و ژرف‌اندیش است؛ این نکات در تازه‌ترین اثر وی «در ازدحام تنهایی» به خوبی نمایان است. «در ازدحام تنهایی» بیش‌تر
تازه‌گی‌های مجموعه‌ی شعری «در از دحام تنهایی»

تازه‌گی‌های مجموعه‌ی شعری «در از دحام تنهایی»

نویسنده:شیون شرق «در از دحام تنهایی» دفتر شعری عالم‌پور عالمی است‌که به‌تازگی در ۱۵۰ برگه، ۵۰۰ نسخه، از نشان انتشارات مادر جامه‌ی چاپ به‌تن کرد. این مجموعه نخستین دفتر شعری
گوره‌خر و دهقان

گوره‌خر و دهقان

کوره‌خر و دهقان (طنز) نویسنده:شیون شرق جناب دهقان مرده من ملا بزن هستم دوست تو. در اول سلام مارا بادل غم‌گین و روده‌ی حزین پزیرا باشید. دوم- ام‌شب بایک‌ بغل
دختر روزنامه‌نگار و بچه‌ی کوچه برابر

دختر روزنامه‌نگار و بچه‌ی کوچه برابر

پارسال تازه که دانش‌گاه را بستند مریم ناچارشد به قشلاق بیاید. مریم خاهر کوچک من بود، سلیقه‌ی جالبی‌داشت و خیلی بانزاکت بود. درست چشمانش شبیه‌ی چشمان من بود اما دماغی
مهاجر: شعر واقعه‌ی ناگهانی است که از سکوت بیرون می‌آید

مهاجر: شعر واقعه‌ی ناگهانی است که از سکوت بیرون می‌آید

گفت‌وگوی شیون شرق با طلحه مهاجر، شاعر جوان افغانستان. طلحه مهاجر شاعر بدخشانی است‌که در دانش‌گاه بین المللی ترکمنستان رشته‌ی نفت و گاز را می‌خواند. او بگونه‌ی عمیق اشتیاق به
پرنده‌ی خیال روایت از شرح حال جامعه

پرنده‌ی خیال روایت از شرح حال جامعه

«پرنده‌ی خیال» دفتر شعری است‌که به‌تازگی به زیور چاپ رفته است. پدید آور این دفتر، صبغت الله نازل است.  این اثر نخستین دفتری شعری او است‌که با پالایش وبرگه آرایی
به روایت ابوالپشم

به روایت ابوالپشم

به روایت ابوالپشم «طنز» ام‌روز زاد روز رییس جمهور است. رییس جمهور که به آن «کشور خدا» می‌گویند. زاد روز بابا اشرف؛ آن مردی کینه‌توز و حسود که سرش موی
شاه‌نامه و هویت‌شنایی

شاه‌نامه و هویت‌شنایی

شهنامه و هویت شنایی فردوسی از حماسه‌سرایان شناخته‌ شده‌ای زبان فارسی است‌که از او به مثابه‌ی نگهدارنده و زنده کننده‌ی زبان فارسی، یاد می‌شود. او با نوشتن و سرودن «شهنامه»
مادرم خط بلد نبود، خواندن بلد نبود و اما قصه و داستان می‌گفت.

مادرم خط بلد نبود، خواندن بلد نبود و اما قصه و داستان می‌گفت.

مادرم خط بلد نبود، خواندن بلد نبود و اما قصه و داستان می‌گفت. در این روزها مطالبی جالبی در باره‌ی مادر خواندم، درباره‌ی روز مادر، بزرگی مادر و زحمت‌ِمادر؛ هرچه