کار عملی پروژه تاپی تا شش ماه دیگر در هرات آغاز می‌شود

۱۹ جوزا ۱۴۰۱