پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

سلطان

سلطان پنج‌شیر

۳۱ جوزا ۱۴۰۲

سلطان وحید حیدری ورزش‌کاری است‌که بتازگی حریف فرانسوی خود را شکست داد.
در مسابقه‌ی که دو روز پیش در فرانسه برگزار شده بود سلطان هم‌تاز فرانسوی خود را به زمین خواباند.
ایشان از زمره‌ی یل‌های جوان پنج‌شیر استند که در رشته‌ی ورزش سندهای قهرمانی دارند. در مشت‌زنی مسابقه می‌دهد و در این بخش میدان‌هایی را بنام خود ثبت نموده اند.

سلطان تا هنوز هشت برد دارد و در هشت میدان پرچم افغانستان را بلند کرده است، تازه دی‌روز در فرانسه، حریف فرانسوی خود را زمین‌گیر کرد. یک باخت هم در کار نامه‌ی خود دارد که این‌باخت راهم باختِ می‌داند سبب انگیزه‌گرفتن و دریچه‌ی به‌تر تلاش کردنش شده است.

در مسابقه‌های مختلف کپ‌های مختلف را بدست آورده است:کپ‌ها و نشانه‌های برندگی و قهرمانی. و یک مدال نقره نیز بدست آورده است و درین بخش تقدیرهای زیاد در کشور های افغانستان، ترکیه و فرانسه شده است.

شناسه‌نامه‌ی سلطان

سلطان وحید که حیدری تخلص می‌کند از استان پنج‌شیر است‌که در شهرستان آب‌شار این استان زاده شده است. سلطان دبستان را در دبستان «معراج الدین شهید» واقع در آب‌شار، فرا گرفته است. پس از گزری به کابل می‌روند و می‌خواهد تا نیمه‌ی ناتمام درس خود را در لیسه‌ی «بی بی مهرو» تمام کند. تا کلاس دهم در این دبستان مشغول آموختن می‌شود و اما وقتی‌که به کلاس دهم ارتقا می‌کند عازم ترکیه می‌شود. او سند دبستان خود را در سال ۱۳۹۳ از «دبیرستان علاو الدین» پادشاه انقره می‌گیرد.

ایشان در سال ۲۰۲۱ به فرانسه می‌روند و با برادر تنی‌اش، نور آغا حیدری، یک‌جا زندگی می‌کنند.

چگونگی ورزش سلطان

سلطان وحید بار نخست در سال ۱۳۸۹ در کابل به ورزش کردن آغاز می‌کند و مدت زیادی در کابل مشت‌زنی می‌کند. وقتی‌که به ترکیه می‌رود در انقره مشت‌زنی را ادامه می‌دهد و سپس در فرانسه به‌گونه‌ای به‌تر، پس از نام‌نویسی در باش‌گاه کم‌بورد، تمرین می‌کند و دست به افتخارات ستوده‌نی‌ای می‌زند. او اولین بار در فرانسه به نایب قهرمانی، در وزن هشتاد کیلو، در رشته‌ی بوکس انتخاب شد.
سلطان در روز جمعه یا شنبه‌ی آینده، در رشته‌ی بوکس بخاطری بدست آوردن کمر بند قهرمانی، مسابقه دارد.
او برندگی‌هایش را مدیون تلاش‌های خودش می‌بیند و در گپ‌وگفتِ با او داشتیم گفتند:« من زیاد تلاش می‌کردم وقتی‌که در افغانستان بودم به شوق تمرین می‌کردم، در ترکیه هم تمرین می‌کردم و اما وقتی‌که به فرانسه آمدم با جدیت این بخش را دنبال نمودم و رفتم در باش‌گاه کم‌بور نام‌نویسی کردم.»
شیون شرق