پربیننده ها

مارا در فیس بوک دنبال کنید

مقاومت فلسطین

چرا نام فلسطین در اذهان مسلمان‌ها باقی است؟

۲۱ میزان ۱۴۰۲

نام‌های است‌که همیش با آدم‌ها است؛ انگار در ذهن خمیر شده‌اند از یاد نمی‌رود که‌ گویی نیست شونده نیستند. همین‌طور جاهای هم است. «حلب» و «غزه» و « اقصا»، سه‌جای است‌‌‌که در ذهن ما/مسلمان‌ها ترزیق شده است. ممکن نیست از یاد برود.

شیون شرق

تاریخ اسلام با مناطق ویژه‌ی پیوند ویژه دارد، از جاهای خاطره دارد و برای جاهای تاکید داشته است. ازین‌رو تا پیام‌بر بود نام اقصا سر زبان‌ها بود و از بیت‌المقدس گفته می‌شد. طبق روایت‌ها پیام‌بر گفته بود «بیت‌المقدس» بزودی گرفته می‌شود. وقت چنین گفته بود این مکان بدست جهود/یهودها بود. این گفته‌ و پیش‌بینی‌ای پیام‌بر در اذهان پی‌روانش بود تا که خلیفه‌ی دوم، عمر فاروق، دستور داد این خطه گرفته‌شد. خلیفه‌ی دوم، جهودها را فرار نداد بل گفت منطقه‌ی‌تان است و زندگی کنید- برای‌شان دستورالعمل داد تا در روشنایی آن پا بزنند و کار بکنند. کلیساهای‌شان ثابت ماند . پسان‌ترها، دوباره جهودها آمدند و بیت‌المقدس را اشغال کردند؛ گفتم اشغال- نه‌گفتم گرفتند- زیرا مسلمان‌ها را کشیدند، کتک‌زدند و کشتند؛ کاری‌که هیچ‌گاه مسلمان‌ها برای‌شان نکرده بودند. مثل قصه‌ی اندلس-سال‌ها مسلمان‌ها در اندلس حکومت‌داشتند و کلیساها باز بود اما، وقتی‌که مسیحی‌ها اندلس را گرفتند مسلمان‌ها را تارومار کردند؛ کشتند و گریز دادند. درست، جنایت بشری و کنش نادرست را پیاده ساختند. بعدها، خلیفه‌های عثمانی حلب را گرفتند و بیت‌المقدس را فتح کردند. به‌گونه‌ی کلان، حلب و بیت‌المقدس با عثمانی‌ها پیوسته‌شده بود که گویی همه‌ی هم وغم‌شان فلسطین بود و حلب و…. این حادثه‌ها و درشتی‌ها فلسطین، حلب و… را در اذهان ما جاویدان ساخت‌که دورکردنش سخت است.

دریغ، تاریخ‌ فلسطین تاریخ آوارگی است. تاریخ ضجه و ستیز است. ما خوب‌آموخته‌ایم فلسطین آتش‌سوخت‌ بود/است. هرکس از هرسو رویش افتیده و بال‌هایش را شکسته است.ا زین‌رو فلسطین مقدس است چون‌که خانه‌ی ستم‌دیده‌هاست؛ کلبه‌ی حیران‌مانده‌ها و کسان سوخته‌شده است. مردم فلسطین بیچاره‌اند، گنه‌کار نیستند، بل‌که زخمی‌اند. درست این است‌که تاریخ فلسطین، تاریخ زخمی/زخم‌خورده است. یادم است «سرگذشت فلسطین » کتاب که یکی از ره‌بران جهادی فلسطین نگاشته است، مدت پیش خواندم، به‌درستی پی بردم که مردم این خطه چه‌قدر زخمی‌اند و چه‌قدر ستم‌کشیده‌اند و زخم‌های ناالتیام دارند. زخم‌های‌که نیاز به دارو دارد نه گلوله.

می‌آییم روی اصل گپ؛ به‌تاریخ ببینیم یا به‌هرچه اسناد مستند است فلسطین زمین فلسطینی‌ها است، نه جهودها و نه مسلمان‌ها. بل فلسطین کهنه هم جهود داشت و هم مسلمان. پس از هردواست. نمی‌شود یکی را حذف کرد و دیگری را ثابت، تاریخ ثابت ساخته فلسطین از فلسطینی‌هاست. فلسطینی‌های اصیل این جهودهای ام‌روزی نیستند که در اسراییل زندگی می‌کنند. این‌ها از چار کنج گیتی جمع‌شده‌اند؛ مناطق مردم را گرفته‌اند و زیست می‌کنند. جهود دی‌روز به‌اندازه‌ی نیم حصه‌ی امت محمد نبود/ نیست. بل‌که قدرت‌های بزرگ، زورگویی‌ها و اهریمن‌کاری‌ها سبب شد فلسطین را جهودها بگیرند و مالکان این‌خطه را آواره بسازند. این همان بلای است‌که آتش جنگ و تنش را شعله‌ور ساخته‌ است. پس این‌طور نام حلب و فلسطین در اذهان ما/ مسلمان‌ها تنیده‌تر می‌گردد.

جدا از انگیزه‌ی دینی و خطه‌ی مقدس و دینی بودن، فلسطین خاک مسلمان‌هاست زیرا چند چند جهودها استند و جهودهای‌که فلسطینی استند ناچیز استند. پس لازم است خاک مردم برای‌شان سپرده شود تا جنگ خموش گردد ورنه جنگ‌ بار می‌کشد و به‌هرسو پر می‌زند و خشک و تر را آتش می‌زند.